I mitt företag – Naturligt & Vis – har jag alltid värnat om mina kunders personliga integritet så införandet av dataskyddslagen GDPR (från och med 2018-05-25) innebär i praktiken ingen skillnad.

Du kan när som helst be att få alla kontaktuppgifter som jag har sparat om dig.

Du kan när som helst tacka nej till fler nyhetsbrev eller nyhetsmejl.

När du anmäler dig på kurs, beställer tid för behandling eller beställer en vara så sparas dina personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress (även postadress för faktureringskunder).

Dessa uppgifter sparas för att jag ska kunna hålla kontakt med dig, för att kunna skicka beställd vara eller för att skicka relevant information i nyhetsbrev. De delas aldrig med någon annan och skyddas mot obehörig åtkomst.

Om du har frågor runt detta med personuppgifter kan du ringa mig på 073 93 283 10 eller mejla till andrea.kalk15@gmail.com.